Naše historie

Více než 50 let jsme zde pro VásHistorie naší galerie úzce souvisí s nedávnou historií České a Slovenské republiky. V roce 1968 opustily po sovětské okupaci Československa statisíce Čechů a Slováků svou vlast a usadily se v demokratických zemích. Mezi nimi byli i četní umělci a literáti a všichni chtěli přirozeně pokračovat ve svých profesích.

Občané působící v oblasti kultury byli však v obtížné situaci. Spisovatelé se samozřejmě nejlépe vyjadřují ve své mateřštině. Vznikla proto exilová nakladadelství v Curychu, Kolíně nad Rýnem, Torontu, Londýně a Římě a byla vydána řada knih v češtině a slovenštině. Ani pro výtvarníky, kteří nebyli ve svém novém domově známí, nebyla situace snadná. Navíc jim chyběly finanční prostředky na pořádání výstav. Jen těžko tak mohli prezentovat svá díla.

To byl jeden z důvodů, proč jsme v roce 1972 založili galerii Krause. Galerie nabídla nejen výstavní možnosti, ale fungovala současně i jako kulturní středisko s možností společného setkání krajanů a švýcarského publika.
Příležitost vystavit svá díla měli jak světově proslulí umělci, tak i začínající a doposud neznámí výtvarníci. Z těch známých jsme měli čest představit v naší galerii na příklad i Jiřího Koláře z Paříže, Jana Koblasu z Hamburku a Aloise Kohouta Lecoque z Los Angeles.

Po sametové revoluci v roce 1989 v bývalém Československu a po pádu Sovětského Svazu mohli exiloví umělci opět prezentovat svá díla i ve své vlasti. Ve změněné situaci se odrazil i koncept naší galerie. Konečně jsme měli možnost prezentovat české umění jako celek. Postupně jsme navazovali kontakty s domácími umělci. V galerii jsme prezentovali grafiku Jiřího Anderleho, skleněné plasiky Bohumila Eliáše, sochy Olbrama Zoubka a keramiku Stanislava Martince. Při každé další návštěvě Prahy jsme objevovali další vynikající umělce, a tak se ve švýcarském tisku objevila postupně i jména Adolfa Borna, Oldřicha Kulhánka, Jana Baucha, Karla Chaby a dalších výtvarníků.

Do naší galerie si našla kromě toho cestu i díla již nežijících umělců, kteří jsou nyní klasifikováni jako česká klasická moderna. Patří mezi ně například Jan Zrzavý, František Tichý, Ota Janeček a Emil Filla.

Díky současným technickým možnostem si mohou umělecká díla prohlédnout nyní nejen návštěvníci v galerii během výstav, ale i všichni zájemci o umění na našich webových stránkách. Obrazy a plastiky z galerie Krause tak našly mnohdy cestu i do některých soukromých sbírek po celém světě.

Jsme rádi, že jste nás navštívili na naší webové stránce a bude nás těšit, jestliže zde představená díla vzbudí váš zájem. I nadále pořádáme pravidelně specificky zaměřené výstavy, v galerii vás rádi přivítáme během otevírací doby anebo po předchozí domluvě i mimo otevírací dobu.

Alice Krause