Keramik

Jan Kutálek

Jan  Kutálek

Biografie

Jan Kutálek se narodil v Praze 20. července 1917.

Po nedokončených studiích malování a sochařství se od roku 1940 věnoval výhradně keramice. V té době objevil uměleckou sílu hrnčířské zeminy a neomezené možnosti její tvarovatelnosti. Od začátku se jeho zájem soustředil na figurální keramiku. Tematickou šíři jeho práce lze jen stěží rozlišit. Inspiraci čerpal ve vyprávění, zdrojem mu byly bajky, zvyky, tance, písně, hudba, poezie, scény ze starověké a slovanské mytologie, ze středověkých legend. Pozoroval postavy českých a moravských zemí, zvířata, ptáky. To vše odráží Kutálkův vnitřní svět, v sugestivním vyjádření jeho poetickou představivost. Své postavičky obdařil i zvukomalebnými poetickými jmény. Dokonale zvládnuté řemeslo, znalost keramických procesů a spolehlivé posouzení jejich výsledků, to vše zaručuje plnou svobodu pohybu jeho tvůrčího myšlenkového světa. Za třicet let Kutálek dozrál v jednu z nejvýznamnějších osobností moderní české keramiky.

Jan Kutálek zemřel v Praze v roce 1987.

Sochy & Sklo