Sochař, malíř

Jaromír Švaříček RASVA

Jaromír  Švaříček RASVA

Biografie

RASVA, Jaromír Švaříček, se narodil v roce 1967 v Třebíči.

V letech 1982 až 1987 navštěvoval SUPŠ, obor sochařství v Uherském Hradišti. Od roku 1990 do roku 1996 pokračoval ve studiu na pražské umělecké akademii u prof. J. Hendrycha. Ihned po ukončení studia v roce 1996 vyhrál soutěž o vedení modelového a sochařského ateliéru divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Zde třináct let učil budoucí scénografy. Kromě pedagogické činnosti pracoval jako nezávislý sochař, organizoval sympozia a výstavy, kterých se také účastnil. Ve Švýcarsku žije od roku 2016 a našel místo v Atelieru Werk 07/13 v Herrenwiesu u Bülachu.

RASVA je všestranný umělec, který se zabývá především figurálními sochami a sochařskými portréty. Kromě malby patří mezi jeho další činnosti také velké zakázkové sochy z různých materiálů.

Sochy & Sklo

Ocenění

2013 - první místo v soutěži o sochařský portrét bývalého prezidenta republiky Václava Havla, Akademie věd v Praze

2017 - první místo v soutěži o sochařský portrét bývalé automobilové závodnice Elišky Junkové, Národní technické muzeum, Praha

2018 - druhé místo v soutěži o sochařský portrét cestovatelů M. Zikmunda a J. Hanzelky, Národní technické muzeum, Praha