Malíř, grafik

Josef Istler

Josef  Istler

Biografie

Josef Istler se narodil 13.11.1919 v Praze.

V letech 1938 – 1939 studoval v Jugoslávii u německého malíře Waltera Höfnera. Od roku 1942 byl členem Skupiny RA, později členem SVU Mánes, skupiny Cobra (Belgie a Francie), SČUG Hollar, Společnosti KarlaTeiga a hnutí Phases. Patří mezi čelné představitele českého a evropského surrealismu a informelu. Navrhoval též výzdoby veřejných budov, např. triptych pro letiště Ruzyně v Praze. Později, až do své smrti, se soustředil na abstraktní, v první řadě, grafická díla. Je zastoupen v Národní galerii Praha, Moravské galerii Brno, PNP Praha, Tate Gallery Londýn, Centre G. Pompidou Paříž, British Museum Londýn, Stedelijk Museum Amsterodam, Museum Marseille, Musée de l’Art Moderne de la Ville de Paris, v Mnichově, Ženevě a Stockholmu. 

Zemřel 19. června 2000 v Praze.

Obrazy

Grafiky

Výstavy

Výběr

1946 – Brno, Mansarda ▪ Praha, Mazáčova síň

1947 – Praha – Topičův salon

1965 – Brno, Dům pánů z Kunštátu

1967 – Berlín, Galerie Bremer

1968 – Helsinky, Strindberg Galerie ▪ Lausanne, Galerie Melissa

1980 – Paříž, Galerie 2000

1983 – Západní Berlín, Galerie Dialog

1988 – Praha, Památník Národního písemnictví

1990 – Paříž, Galerie du Cobra

1993 – Vídeň, Galerie Peithner

1996 – Ostrava, Výtvarné centrum Chagall