Malíř, grafik, ilustrátor

Karel Demel

Karel  Demel

Biografie

Karel Demel se narodil 28. 2. 1942 v Praze.  

Studoval na pražské Státní konzervatoři hru na tubu, kontrabas, pozoun a poté na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Z. Sklenáře a J. Anderleho. Je znamenitý kreslířem a patří k nejvýznamnějším českým grafikům své generace. Hlavní inspirace jeho tvorby je hudba a poezie. Používá kombinaci různých technik jako např. suchá jehla, rytina, lept a akvatinta. Je členem Sdružení grafiků Hollar. 

Karel Demel žije a pracuje v Praze. 

Grafiky

Výstavy

Výběr

1993 -  Galerie Weigl, Nürnberg, Sommerhausen, Rotenturm, Galerie Hollar, Praha
1994 - Galerie U prstenu, Praha, Galerie Eupreuve Artist, Antverpy, Belgie
1996 - Olomouc, Zámek Buchlovice, Galerie Ikaros Slaný
1997 - Galerie Rahmen, Berlin 
2001 -  Putovní výstava po Litvě – Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Plunge
2002 - Putovní výstava s J. Anderlem a O. Kulhánkem – Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok, Singapur
2003 – M+K Galerie, Praha, Convetion Hall, Taiwan
2004 – Galerie Racim, Alžír
2005 – Kabinet grafiky, Praha, Gallery Yumi Hamamatsu, Japonsko
2007 – National Gallery of Zimbabwe, Harare, Zimbabwe
2008 – Hotel Villa, Praha, Galerie Epreuve d´Artiste, Antwerpen
2010 – Galerie Univerzity Pardubice, Galerie v Lazarské, Praha

Ocenění

1983 – Lodž, čestná medaile Malé formy grafiky

1986 – Antwerpen, 1. Cena Ex libris

1987 – Hanoi, 3. cena  trienále grafiky, Toronto, čestné uznání Miniaturní umění

1988 – Malbork, čestná medaile

1992 – Bratislava, Cena Hudební unie za hudební motivy v grafice