Sochař

Olbram Zoubek

Olbram  Zoubek

Biografie

Olbram Zoubek se narodil 21.dubna 1926 v Praze v rodině učitelky a bankovního úředníka. V letech 1945-1951 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Josefa Wagnera. V roce 1952 se stal členem Svazu výtvarných umělců, vystavoval na mnoha domácích i zahraničních výstavách a účastnil se četných sochařských sympozií. Od roku 1958 byl členem tvůrčí skupiny Trasa, se kterou vystavoval do roku 1969. Vytvořil větší počet plastik v architektuře, většinou jako výsledek soutěží. V lednu 1969 sejmul posmrtnou masku Jana Palacha, později vytvořil náhrobek Jana Palacha i Jana Zajíce. Z politických důvodů měl omezenu výstavní činnost a pracoval sedmnáct let jako restaurátor pláště renesančního zámku v Litomyšli. V roce 1989, když se Československo vrátilo k demokracii, mohl opět zahájit výstavní činnost a vystavoval doma i v zahraničí. 

Dílo Olbrama Zoubka odráží jeho víru v nesmrtelnost duchovních hodnot a proto patří k humanistickému poselství současnosti. Umělcova velká retrospektivní výstava v letech 2013 až 2014 v Jízdárně Pražského hradu představila veřejnosti tři sta exponátů.

Olbram Zoubek zemřel 15. června 2017.

Sochy & Sklo