Malíř, ilustrátor

Ota Janeček

Ota  Janeček

Biografie

Ota Janeček se narodil 15. srpna 1919 v Pardubičkách. 

V letech 1937 - 1939 vystudoval kreslení na Českém vysokém učení technickém v Praze. V letech 1941–1942 studoval na pražské Umělecko-průmyslové škole.

Jeho ranné práce spočívaly hlavně ve figurálních motivech žen a dívek, ovlivněných Amadeem Modiglianim a Pařížskou školou. Jeho další práce se intenzivně zabývají tématem přírody, a vedou ke vzniku poeticky laděných cyklů, kde jsou zobrazeny trávy, květiny, ptáci a motýli. Ve svém pozdním díle se věnuje syntéze všech cyklů a témat. 

Za svůj život ilustroval i řadu knih světové literatury a kromě malby se věnoval i grafice, v oblibě měl suchou jehlu, linoryty a litografie. Jeho obrazy se vyznačují osobitým zbarvením a poezií. Získal řadu prestižních cen a ocenění doma i v zahraničí a jeho díla jsou mimo jiné i v Národní galerii a londýnské Tate gallery.

Pracoval též na návrzích textilií a často spolupracoval i s filmem.

Ota Janeček zemřel 1. července 1996 v Praze.

Obrazy

Grafiky

Výstavy

1942 Praha, Galerie Elan

1945 Praha, Posova Galerie

1949 Praha, SVU Praha

1953 Praha, Galerie Hollar

1962 London, Seven Arts Galllery

1967 Berlin, Galerie Bel’ètage

1976 London, The National Book League

1977 Münster, Sonnenring Galerie

1979 Zürich, Galerie 14

1981 Soest, Städtischer Kunstpavillon, Tokio, Nichido Gallery

1995 Praha, Manes Galerie

1996 Ostrava, Galerie Marc Chagall